Prawo do odstąpienia od umowy

1. Nabywca będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Nabywca może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego do pobrania poniżej. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy potwierdzenie jego otrzymania.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

4. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.